Delete offer

Verwijder aanbod

Deze functie komt binnenkort beschikbaar. Voor nu volstaat ‘unpublish’.