Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheidsbeperking:

Shareful is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of geldigheid van de informatie op de website of andere communicatiekanalen. Hoewel we ernaar streven om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie is op eigen risico, en eventuele acties die worden ondernomen op basis van de verstrekte informatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Geen professioneel advies:

De informatie op de website of andere communicatiekanalen van Shareful is niet bedoeld als professioneel advies. Het is belangrijk op te merken dat de verstrekte informatie algemeen van aard is en niet specifiek is afgestemd op individuele omstandigheden. Gebruikers worden aangemoedigd om altijd gekwalificeerd advies in te winnen voordat ze handelen of beslissingen nemen op basis van de verstrekte informatie.

Intellectuele eigendom:

Alle inhoud, afbeeldingen, logo’s en andere materialen op de website of andere communicatiekanalen van Shareful zijn beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Deze materialen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shareful worden gereproduceerd, verspreid of gebruikt, tenzij anders vermeld. Het gebruik van dergelijke materialen zonder toestemming kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging.

Externe links:

Shareful is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt gelinkt op de website of andere communicatiekanalen. Het opnemen van dergelijke links impliceert niet dat Shareful de inhoud of standpunten van deze externe websites onderschrijft. Het bezoeken van externe websites via de verstrekte links is voor eigen risico van de gebruiker.

Privacybeleid:

Raadpleeg het privacybeleid van Shareful voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Het privacybeleid legt uit welke soorten persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, welke rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens en hoe je contact met ons kunt opnemen voor vragen of verzoeken met betrekking tot privacy.

Rechten voorbehouden:

Alle rechten die niet expliciet worden verleend in deze disclaimer blijven voorbehouden aan Shareful. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en materialen op de website en andere communicatiekanalen van Shareful.